Dr hab. med. Krzysztof Roszkowski prof. nadzw.

14 lip 2019

Ordynator Oddziału Klinicznego Radioterapii, Kierownik Zakładu Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Profesor nadzw. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra i Klinika Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej.

Search

+