Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa   

Specjalista Urolog 

FEBU (Fellow of the European Board of Urology)  

Chirurg laparoskopowy  

Pionier chirurgii robotycznej w Polsce 

Onkolog doświadczalny

 

 

Życiorys naukowy 

Prof. Tomasz Drewa urodził się w 1970 roku. W 1996 uzyskał dyplom lekarza kończąc studia w Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1999 uzyskał stopień nadany przez Akademię Medyczną w Bydgoszczy w dziedzinie onkologii doświadczalnej. W 2006 uzyskuje specjalizację w dziedzinie urologii (Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź) oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology nadawany przez Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów Medycznych (U.E.M.S., Arnhem, The Netherlands). W 2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie urologii a w 2011 stanowisko profesora UMK. W 2011 był profesorem wizytującym w Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym w Bydgoszczy. Od roku 2013 jest redaktorem naczelnym „Central European Journal of Urology” pisma naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W 2013 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł Profesora medycyny w dziedzinie urologii a w 2016 roku stanowisko profesora zwyczajnego UMK. Prof. Drewa jest członkiem z wyboru Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Vice-Prezes, Kierownik Komitetu Naukowego), Europejskiej Rady Urologii (EBU), Towarzystwa Endourologicznego oraz członkiem honorowym sekcji nowojorskiej Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego i Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest też członkiem zwykłym Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej i Inżynierii Tkankowej. Jest  recenzentem dla najlepszych pism naukowych na świecie; Eur Urol; J Urol; World J Urol; Int J Urol; Int Brazil J Urol; Nat Revi Urol; Expert Opin Therapeutic Targets; Stem Cells; Acta Biomaterialia; Tissue Eng
Regen Med; Anal Biomed Eng; Cent Eur J Biol; J Exp Clin Cancer Res; Eur J Cancer. Profesor Tomasz Drewa opublikował 231 artykułów w bazie Medline w tym 165 w czasopismach z Impact Factor. Jego index Hirscha wynosi 23 (wg SCOPUS) a całkowita liczba cytacji 2291 (wg SCOPUS). Jest redaktorem naczelnym najnowszego podręcznika urologicznego dla studentów medycyny.

 

Życiorys zawodowy – administracyjny 

Prof. Tomasz Drewa urodził się w 1970 roku. W latach 1996 – 2005 pracował na stanowisku asystenta w Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a jednocześnie w latach 1999 – 2006 jako rezydent Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2006 – 2009 – zajmował stanowisko asystenta Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005 – 2014 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Tkankowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w    Toruniu. W 2010 piastował stanowisko konsultanta w Klinicznym Oddziale Urologii, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w   Kielcach. W 2011 pracował jako asystent w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, w tym czasie ze względu na jego stopień naukowy samodzielnego pracownika nauki przekształcono jednostkę w Oddział Kliniczny. W latach 2012 – 2015 był kierownikiem Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu a od 2016 roku jest konsultantem naukowym i medycznym w tej jednostce.         W latach 2014 – 2015 był kierownikiem Katedry Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 2015 jest kierownikiem Katedry Urologii i Andrologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w której działają Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Bank Tkanek oraz Zakład Inżynierii Tkankowej. W jednostce zatrudnionych jest 6 profesorów, którzy uzyskali to stanowisko w latach 2015 – 2020 w czasie kierowania Katedrą przez profesora Tomasza Drewę co czyni ten ośrodek jednym z najbardziej prężnych ośrodków urologicznych w Polsce.  

 

Życiorys zawodowy – medyczny, chirurgiczny  

Prof. Tomasz Drewa urodził się w 1970 roku. Staż podyplomowy odbywał w Szpitalu im. Jana Biziela w latach 1996 – 1997. W 1998 pracował jako młodszy asystent w Oddziale Urologii Szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy, gdzie organizował Bank Tkanek. Doświadczenie zawodowe w zakresie urologii jako rezydent zdobywał w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej w latach 1999 – 2006. Będąc doświadczonym chirurgiem urologicznym w 2004 roku rozpoczął wykonywanie pierwszych operacji sposobem laparoskopowym w swoim ośrodku klinicznym. Od tego czasu zajął się chirurgią endoskopową w urologii onkologicznej, która poza urologią rekonstrukcyjną jest jego głównym polem zainteresowań zawodowych. W 2009 roku rozpoczął staż kliniczny w Centrum Onkologii w Kielcach pod kierunkiem prof. Piotra Chłosty, gdzie zdobył gruntowne doświadczenie w zakresie dużych operacji laparoskopowych w urologii onkologicznej. W 2011 odbył staż w Klinice St. Augustine w Bordeaux dedykowany zaawansowanej chirurgi robotycznej i laparoskopowej i w tym też roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy przeprowadził pierwszą w regionie operację laparoskopowej cystektomii radykalnej – to największy zabieg onkologiczny w urologii. W 2012 został kierownikiem Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, gdzie wprowadził do codziennej praktyki stosowanie zabiegów laparoskopowych w zakresie raka prostaty, raka pęcherza moczowego i raka nerki. Oddział Urologii w Toruiu stał się poważnym ośrodkiem uro-onkologii w Polsce. W roku 2015 prof. Tomasz Drewa wygrał konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Urologii w Szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy, w której do codziennej praktyki wprowadza zbiegi laparoskopowe u pacjentów onkologicznych. Ośrodek ten staje się przodującym w Polsce centrum leczenia chorób nowotworowych układu moczowego i rozrodczego (2 miejsce w rankingu publikowanym przez „Wprost”). W 2016 sprowadza do Polski drugiego robota chirurgicznego da Vinci, mimo, iż rynek wówczas jest zamknięty dla Polski a przedstawicielstwo firmy Intuitive Surgical zakazuję wykonywania zabiegów robotycznych wszystkim jednostkom z wyjątkiem jedynego robota w Wrocławiu. Prof. Tomasz Drewa mimo to wprowadza zabiegi robotyczne do praktyki klinicznej i wykonuje pierwszą w Polsce radykalną cystektomię robotyczną w Szpitalu w Toruniu a następnie kolejny taki zabieg podczas sesji na żywo transmitowanej w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach. W 2023 roku jako główny inicjator i koordynator programu chirurgii robotowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy sprowadza kolejnego robota chirurgicznego da Vinci. Dzięki wieloletnim staraniom, Klinika uzyskała dostęp do nowoczesnego robota chirurgicznego da Vinci czwartej generacji, który znacząco zwiększy jej potencjał leczniczy i dostosuje go do najlepszych światowych standardów. Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej tego szpitala specjalizuje się w wykonywaniu najbardziej zaawansowanych zabiegów laparoskopowych i endoskopowych w regionie, wykonuje też ich największą w regionie liczbę.

 

Dr n. med. Joanna Drewa, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Szeroki  zakres  badań  USG: szyi, ślinianek, tarczycy, piersi, narządów jamy brzusznej, narządu rodnego, prostaty, jąder, stawów, mięśni, zmian podskórnych.
Specjalizuje  się w badaniach USG narządu ruchu, urologicznych, onkologicznych oraz pediatrycznych.

Dr Paulina Przygodzińska
, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Asystent w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Specjalizuje się w badaniu USG jamy brzusznej, piersi, szyi, ślinianek i tarczycy.

Dr Marcin Ładziński
, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Asystent w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Specjalizuje się w badaniu USG jamy brzusznej, jąder, piersi, szyi, ślinianek i tarczycy.

Dr n. med. Maciej Thews
, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej
Specjalizuje  się w badaniach dopplerowskich naczyń tętniczych i żylnych.

Dr n. med. Ewa Śrutek

Asysten w Zakładzie Patomorfologii w Centrum Onkolofii im. prof.Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Dr n. med. Piotr Rhone
, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Kierownik Oddziału Klinicznego Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Dr Witold Kowalski
, specjalista chirurgi ogólnej

Asystent na Oddziale Klinicznym Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU, specjalista urolog

Kierownik Katedry Urologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;

Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu im. dr A. Jurasza;

Konsultant Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu;

Dr n. med. Patryk Warsiński
, FEBU, specjalista urolog

Asystent w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy