POLITYKA PRYWATNOŚCI

SŁOWNIK

ADMINISTRATOR – JOANNA DREWA GABINETY LEKARSKIE ul. Konarskiego 11/1 85-066 Bydgoszcz

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE OSOBOWE – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.usg-drewa.pl/

UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE – są to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych Użytkowników serwisu internetowego pod adresem www.usg-drewa.pl .
2. Zawartość Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

§ 2 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zapewnienia usług elektronicznych, w tym dostępu do treści oferowanych na stronie, co jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem, na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. Dane osobowe gromadzone są w celu odpowiadania na pytania pozostawione na stronie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3. Możliwości ustalenia, egzekwowania lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, mający na celu ochronę jego praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 3 ODBIORCY

Odbiorcami danych mogą być osoby współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.

§ 4 RETENCJA DANYCH

Z reguły dane są przetwarzane przez okres trwania usługi lub do momentu wyrażenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia możliwych roszczeń lub obrony przed nimi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwalają przepisy prawne. Gdy okres przetwarzania się zakończy, dane są trwale usuwane lub anonimizowane.

§ 5 PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Prawo dostępu do danych

2. Prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

§ 6. PLIKI COOKIES

1. DEFINICJA – Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

2. Nasz serwis gromadzi tylko niezbędne pliki cookies, które umożliwiają podstawowe funkcje strony i są kluczowe dla jej prawidłowego działania.

§ 7. KONTAKT
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: JOANNA DREWA GABINETY LEKARSKIE ul. Konarskiego 11/1 85-066 Bydgoszcz, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: info@usg-drewa.pl