Ultrasonografia Dopplera, powszechnie nazywana USG Dopplera, to zaawansowana technika diagnostyczna, która umożliwia ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. To nieinwazyjne badanie łączące tradycyjną ultrasonografię z efektem Dopplera. Jest szeroko stosowane przez lekarzy do diagnozowania i monitorowania różnych schorzeń układu krążenia, w tym chorób sercowo-naczyniowych, zakrzepicy żylnej oraz problemów z tętnicami. Dostarcza bardzo szczegółowe informacje o przepływie krwi w organizmie.

Jak działa USG Dopplera?

USG Dopplera wykorzystuje zjawisko Dopplera, opisane przez austriackiego fizyka Christiana Dopplera już w 1842 roku. Efekt Dopplera polega na zmianie częstotliwości fali wysyłanej przez jeden obiekt względem fali rejestrowanej przez drugi obiekt, a dochodzi do niej, gdy obiekty poruszają się względem siebie. Kiedy krew przepływa przez naczynie, fale ultradźwiękowe odbijają się od krwinek, co powoduje zmianę częstotliwości odbitych fal. Ta zmiana jest przetwarzana przez aparat USG, umożliwiając wizualizację i pomiar prędkości przepływu krwi.

Rodzaje USG Dopplera

Można wyróżnić kilka rodzajów USG Dopplera wykorzystywanych w medycynie:

  1. Doppler fali ciągłej – umożliwia kodowanie przepływu krwi.
  2. Doppler Duplex – polega na badaniu przepływu z jednoczesnym zobrazowaniem okolicznych tkanek, dzięki czemu ułatwia zlokalizowanie konkretnego naczynia oraz dokładną wizualizację rodzaju i rozmiaru patologii.
  3. Doppler kolorowy – informacje o prędkości przepływu krwi są wyświetlane jako kolorowy obraz, gdzie różne kolory reprezentują różne kierunki i prędkości przepływu. Wykorzystuje fale pulsacyjne. Pozwala na wykrycie nawet niewielkich naczyń krwionośnych.
  4. Doppler mocy – metoda stosowana przy badaniu niewielkich naczyń, pozwala na rejestrowanie energii wytwarzanej przez erytrocyty. Jest bardzo czuła, jednak nie można przy jej wykorzystaniu ocenić prędkości oraz kierunku przepływu krwi.
  5. MicroFlow Imaging – to nowy tryb obrazowania dopplerowskiego który wykrywa powolny i słaby przepływ krwi w tkankach. Tryb MicroFlow Imaging eliminuje wiele ograniczeń innych metod, co pozwala na wykrycie przepływu krwi w małych naczyniach przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości i minimalnej liczbie zakłóceń.

USG Dopplera jest niezastąpionym w wielu dziedzinach narzędziem diagnostycznym, które odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej medycynie. Umożliwia wczesne wykrywanie wielu schorzeń układu krążenia, a dzięki swojej bezinwazyjności i bezpieczeństwu jest dostępny dla bardzo szerokiej grupy odbiorców. Jest to jedno z najważniejszych badań obrazowych stosowanych przez specjalistów.